Antal platser ???

Leave a Comment

Venue Details
Events of the Venue
You might also love these events.
Välkommen till en inspirerande lunchföreläsning med Great Space. Vi bjuder på hjärtan, smörgås och dryck.
Välkommen till en lunchföreläsning med Månadens Alumn, Industridesignen Mona Wärdell Nilsson.
Välkommen till en inspirerande lunchföreläsning med Berghs School of Communication. Vi bjuder på hjärtan, smörgås och dryck.