Patrik Jonsson

Månadens alumn 2020-01

Industridoktorand Elektronik, examen 2015

Patrik var industridoktorand emot Combitech och har arbetat inom SAAB-koncernen i lite olika roller sedan 1996. Under sin forskningstid arbetade han ca 20% på företaget medverkande i olika projekt. Hans roll där har utvecklats genom åren från att i början arbeta med sensorer och systemutveckling till att idag ha en roll som resultatenhetschef. Forskarutbildningen har gett honom en djupare kunskap om de system och teknik som efterfrågas idag.

Patriks bästa karriärsråd

”Sätt upp kort- och långsiktiga mål och sträva mot dem”

Se Patriks inspirationsföreläsning:

Leave a Comment

Speaker Details