Märit Andersson

Månadens alumn 2017-01

Turismprogrammet, examen 1996

Märit studerade turism vid Mittuniversitetet i Östersund där hon var färdigutbildad1996. Direkt efter utbildningens slut flyttade hon till
Björkliden där hon var marknadsansvarig för Björklidens fjällanläggningar. Idag arbetar hon som vice VD och är operativt ansvarig på Mornington Hotel Group AB.

Märits bästa karriärråd

”Var ständigt nyfiken och låt dig inspireras och upptäck förebilder i hela samhället.”

Leave a Comment

Speaker Details