Maria Humla

Maria Humla, årets alumn 2020

Årets alumn 2020

Ekonomprogrammet

Maria Humla har haft ett antal olika chefsbefattningar vid olika myndigheter och är numera utnämnd av regeringen till den högsta positionen, generaldirektör, vid Statens tjänstepensionsverk (SPV). Efter avslutad ekonomiutbildning tog Maria examen 1992 vid dåvarande Mitthögskolan.

Marias bästa karriärsråd

Ställ dig i kundens skor. Glöm aldrig varför verksamheten finns och för vem ni finns till. Det gör det lättare att behålla fokus på vad som är viktigt på riktigt.

Se föreläsningen:

Leave a Comment

Speaker Details