Maria Allström

Månadens alumn 2020-11

Data teknik, examen

Maria läste vid Mittuniversitetet i Sundsvall hösten 1999 och tog en kandidatexamen i datateknik hösten 2002. Hon arbetar sedan 18 år, med allt från kodutveckling till konflikthantering, på Försäkringskassans IT-avdelning. Hon brukar säga att hon jobbar på möjligheternas arbetsplats. Det betyder också mycket för Maria att Försäkringskassan har ett viktigt samhällsuppdrag och faktiskt spelar en viktig roll i många människors liv och i samhället i stort. Roligast med hennes jobb är att få göra skillnad för andra människor, skapa förutsättningar, samt bidra till andras utveckling. Och att få göra det i samarbete med sina kollegor så klart!

Marias bästa karriärråd

”Följ ditt hjärta! Lyssna inåt när du blir osäker. Din inre kompass är stark. När det pirrar i magen och du tvekar – säg JA!”

Se Marias inspirationsföreläsning:

Leave a Comment

Speaker Details