Karin Henriksson

Månadens alumn 2019-11

Ekonom med inriktning mot organisation och internationell marknadsföring, examen 2004

Karin arbetar på Östersunds kommun och har arbetat där sedan 2010. På kommunen har hon haft tre olika tjänster under 9 år; marknadskommunikatör, evenemangskoordinator och idag som marknadsutvecklare.

Karins bästa karriärsråd

”Knyt kontakt med näringslivet under studietiden!”

Se Karins inspirationsföreläsning:

Leave a Comment

Speaker Details