Joakim Pettersson

Månadens alumn 2020-02

Samhällsvetarprogrammet, examen 2017

Joakim Pettersson är alumn från vårt Samhällsvetenskapliga program och tog sin examen år 2017. Därefter började han arbeta på Arbetsförmedlingen men övergår nu i mars 2020 till Kronofogden. I hans arbete idag som arbetsförmedlare möter han varje dag människor via digitala kanaler och han menar att roligast med hans jobb är mötet med och att kunna hjälpa människor i olika situationer.

Joakims bästa karriärsråd

”Du är aldrig fullärd. Sikta mot att ständigt utvecklas.”

Leave a Comment

Speaker Details