Jill Lindqvist

Månadens alumn 2020-12

Informatik med inriktning systemutveckling, examen 2017

Ingen dag är den andra lik för MIUN-alumnen Jill i hennes jobb som informations-säkerhetskonsult på Atea. Jill studerade Informatik med inriktning systemutveckling och tog examen 2017. Tidigare hade hon arbetat inom olika branscher, men efter att ha passerat 30-strecket bestämde hon sig för att satsa på IT-studier på distans. Något som definitivt lönat sig: Jill fick god inblick i industrin och kom i kontakt med flera intressanta företag under studie-tiden. Första jobbet hon sökte var på Atea där hon blev anställd ett par månader senare.

Jills bästa karriärsråd

”Var nyfiken och öppen – det kan leda till nya möjligheter.”

Se Jills inspirationsföreläsning:

Leave a Comment

Speaker Details