Jessica Raftsjö Lindberg

Månadens alumn 2018-12

Ekoteknikprogrammet, examen 2008

Jessica arbetar på Sweco Environment och har arbetat där nästan 6 år. Jessica arbetar mestadels med tillstånd för miljöfarlig verksamhet, framförallt tillstånd för kraftledningar och koncessioner.

Jessicas bästa karriärsråd

”Tro på dig själv. Om du inte tror att du är tillräckligt erfaren eller kompetent för något, kör på i alla fall.”

Leave a Comment

Speaker Details