Gustav Strid

Månadens alumn 2018-09

Sjuksköterskeprogrammet, examen 2012

Gustav tog sjuksköterskeexamen 2012, och blev klar specialistsjuksköterska med inriktning psykiatri 2015. Studieorten var Sundsvall. Sedan drygt tre år arbetar han på ambulansen i Söderhamn och driver sedan maj 2017 företaget Lifeguard Sweden AB, vilka erbjuder utbildningar i HLR/första hjälpen, eventsjukvård och försäljning av hjärtstartare.

Gustavs bästa karriärsråd

”Spendera så stor del av din tid som möjligt där du trivs och mår som bäst!”

Se föreläsningen:

Leave a Comment

Speaker Details