Dianah Gowa

Månadens alumn 2018-05

Master’s degree in Business Administration, examen 2015

Dianah kommer från Uganda och läste en master i företagsekonomi. Hon flyttade efter dessa två år tillbaka för att jobba som projektledare i projektet ‘Mobile Money for the Poor’ finasierat av FN: s kapitalutvecklingsfond.

Dianahs bästa karriärsråd

”Don’t chase after money because in the long term, it tends to be a poor motivator. Instead do what you love and the money will follow.”

Leave a Comment

Speaker Details