Carin Nordström

Månadens alumn 2019-05

PhD Företagsekonomi, examen 2015

Carin arbetar på Högskolan Dalarna som universitetslektor där hon undervisar och forskar i ämnet entreprenörskap. Hon är även ansvarig för ämnet, som har ett 2-årigt entreprenörskapsprogram på distans. Carin menar att det innebär att hon sällan möter studenter live, utan ser mest sig själv igenom en kamera.

Carins bästa karriärsråd

”Satsa på dig och dina studier under studietiden! Ta vara på tiden, att jobba kommer du få göra i många, många år, så investera i dig och din kunskap. Det är den kunskapen som du kommer få jobb på.”

Se Carins inspirationsföreläsning:

Leave a Comment

Speaker Details