Aric Dromi

Aric Dromi undersöker trender och fenomen inom områden som vetenskap och teknologi, ekonomi, politik, demografi och miljöfrågor för att sedan omvandla informationen till relevant kunskap för dig och din verksamhet.

Aric Dromi är en internationellt efterfrågad föreläsare, futurist, digital filosof och – som han själv kallar det – professionell troublemaker. Hans jobb är inte att förutspå framtiden som sådan. Tyvärr är det omöjligt att veta exakt hur det blir. Men det han gör är att bredda perspektiv och öppna för nya sätt att tänka, så beslutsfattare lättare kan navigera i framtiden, oavsett vad som dyker upp. Boka en inspirerande föreläsning!

Leave a Comment

Speaker Details