Anou Persson

Månadens alumn 2018-11

Kommunikations- och PR-programmet, examen 2005

Anou jobbar som kommunikatör på DIGG – myndigheten för digital förvaltning, och jobbar bl.a. med kommunikationsstrategier för våra regeringsuppdrag, arbetsgivarvarumärke, internkommunikation ochvårt deltagande på mässor.

Anous bästa karriärsråd

”Var inte kräsen! Ta alla slags uppdrag och jobb inom kommunikation till en början för att komma in på arbetsmarknaden.”

Se föreläsningen:

Leave a Comment

Speaker Details