Anne Wigren

Månadens alumn 2018-04

Rehabiliteringsvetenskap, examen 2003

Medan Anne pluggade Rehabiliteringsvetenskap på dåvarande Mitthögskolan började hon att etablerade sig på arbetsmarknaden genom sin praktik och genom att vara ute och jobba som vikarie. Idag driver hon ett eget företag, Rik assistans, tillsammans med tidigare klasskamraten Maria Olsson.

Annes bästa karriärsråd

”Var målmedveten, tro på din förmåga och ha positiv inställning.”

Leave a Comment

Speaker Details