Anna Hansson

Månadens alumn 2021-02

Turism- och destinationsutveckling, examen 1987

Anna tog examen från Mittuniversitetets Turismlinje 1987 och har sedan dess arbetat inom svensk besöksnäring; målet med studierna var att få en ledande befattning inom turism. Helst i fjällmiljö – något hon sannerligen lyckats med. Första jobbet efter examen var som platschef på Kvikkjokks Fjällstation och hon trivdes så bra att hon tillbringade de följande 17 åren som platschef på olika STF anläggningar i Norrland.

Sedan augusti 2020 arbetar Anna som VD på Destination Vemdalen med fokus på destinationsutveckling och samverkan.

Annas bästa karriärsråd

”Sikta högt och ta för dig”

Leave a Comment

Speaker Details