Anette Iversen

Månadens alumn 2019-04

Ekoingenjörsprogrammet, examen 2017

Anette arbetar som hållbarhetsingenjör på Inlandsbanan AB och har jobbat där sedan hon tog examen. Hennes huvuduppgifter är att samordna och utveckla företagets miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetsarbete. Stort fokus ligger på att ständigt utveckla och förbättra miljöledningssystemet.

Anettes bästa karriärsråd

”Var nyfiken och öppen, det kan leda till vägar du inte visste fanns.”

Leave a Comment

Speaker Details