Praktisk information för dagen Digitalt

Som deltagande företag/organisationer har ni möjlighet att lyfta just ert företag eller organisation och ha kontaktsamtal med studenter för att hitta den kompetens ni söker. Att erbjuda studenter examensarbeten, praktik/VFU, sommarjobb, mentorskap med mera kan ge värdefulla nya perspektiv.

Under vårens event läggs extra fokus på uppsatser, examensarbeten och jobb. Låt ett exjobb eller uppsats bidra till mer kunskap i ert företag eller organisation. Mer information som kan vara bra att känna till hittar du här.

Mittuniversitetets program och utbildningar

Mittuniversitetet utbildar tusentals studenter som samtliga inbjuds att delta på eventet. Information om vilka utbildningar och program som finns vid Mittuniversitetet hittar du här>>>

Deltagaravgiften?

Då mässan sker digitalt och vi normalt sett inte är digitala mässarrangörer så har vi valt att ha en avgiftsfri mässa även denna gång. Det innebär att denna första gemensamma mässa för båda orter blir gratis. Dock kommer vi att debitera en ”No show avgift” på 1500kr om någon utställare uteblir.

Utställningsyta

Ytan blir helt digital, dels på er företagssida för Mötesplats Campus och dels i ert Zoomrum och mingelrum, om ni väljer att erbjuda ett sådant.

Kontaktsamtal

På Mötesplats Campus Digital finns det möjlighet för ert företag att ha kontaktsamtal. Det är ett utmärkt tillfälle att träffa en eller flera studenter. Varje samtal är 15 minuter långt med 5 minuters paus emellan.

Ni som företag har antingen ett specifikt erbjudande som till exempel jobb, praktikplats, mentorskap, traineeprogram, examensarbete eller vill träffa studenter för potentiella framtida samarbeten. Studenterna kommer att boka in sig på kontaktsamtalen innan eventet och varje företag har möjlighet att erbjuda 9 kontaktsamtal.

Mingelrum

Nu har ni möjlighet att skapa ert eget mingelrum där studenterna kan titta in. Det är upp till varje utställare att skapa dessa rum. Länken till rummet lägger ni upp på er företagssida. Behöver ni hjälp att lägga upp den så mailar ni till arbetsliv@miun.se

Marknadsföring

Förutom att ni syns på eventet exponeras ert företag även på vår hemsida som marknadsförs till alla Mittuniversitetets studenter.

Praktisk information om dagen

Mässans öppettid

Mässan är öppen mellan 09:30-14.

Dagen

Mellan kl. 08.30 – 09:30 finns möjlighet att få hjälp om något strular med ert Zoomrum.

09:30 Gemensam uppstart med samtliga.

10- 12 Kontaktsamtal

12-13 Lunch

13 – 13:55 Kontaktsamtalen fortsätter

13:55 – 14 Gemensamt avslut på dagen