Mötesplats Campus – Studentinformation

Mötesplats Campus är ett utmärkt tillfälle för dig att komma i kontakt med företag inom din bransch. Deltagande företag och organisationer har antingen ett specifikt erbjudande (exempelvis jobb, praktikplats mentorskap, traineeprogram och/eller examensarbete) eller vill träffa er studenter för framtida samarbete. Deltagande företag kommer att på förhand lägga upp information på vår hemsida inom vilka program de vill träffa studenter från och vilka samarbetsformer de är intresserade av. Du som student kommer att ha möjlighet att boka in dig på kontaktsamtal (se information nedan) innan eventet.

Mingel
Du som student har möjlighet att mingla och besöka deltagande företag och organisationer vid deras eventyta.

Kontaktsamtal
Ett kontaktsamtal är individuella samtal på 15 minuter som du som student kommer ha möjlighet att boka med de företag/organisationer som erbjuder kontaktsamtal. Bokningen av kontaktsamtal öppnar innan eventet. Under samtalet har du möjlighet att presentera dig själv och ställa frågor till företaget/organisationen. Om inte alla samtalstillfällen blir uppbokad i förväg kommer bokning även kunna ske på plats under eventet.

Mat
För föranmälda deltagare ingår lunch.