Mötesplats Campus Digital

Mötesplats Campus Digital är ett utmärkt tillfälle för dig att komma i kontakt med företag inom din bransch. Deltagande företag och organisationer har antingen ett specifikt erbjudande (exempelvis jobb, praktikplats mentorskap, traineeprogram och/eller examensarbete) eller vill träffa er studenter för framtida samarbete. Deltagande företag kommer att på förhand lägga upp information på vår hemsida inom vilka program de vill träffa studenter från och vilka samarbetsformer de är intresserade av. Du som student kommer att ha möjlighet att boka in dig på kontaktsamtal (se information nedan) innan eventet.

Kontaktsamtal
Ett kontaktsamtal är individuella samtal på 15 minuter som du som student har möjlighet att boka med de företag/organisationer som deltar. Bokningen av kontaktsamtal öppnar innan eventet. Under samtalet har du möjlighet att presentera dig själv och ställa frågor till företaget/organisationen.

Mittuniversitetet
2021-03-03
Den 3 mars 2021 har studenter och arbetsgivare möjlighet att träffas digitalt via Mittuniversitetet. Detta är ett tillfälle för dig att träffa och starta ett samarbete med potentiella nya medarbetare och skapa viktiga relationer inför framtiden!