Månadens alumner

Årets Alumn 2017
Johanna S:t Clair Renard är en kvinna som gjort stora insatser och intryck inom svensk idrott, ideell sektor och näringsliv. Bland meriterna finns ett långt...