Lägg till företag/organisation beskrivning

Beskrivning av de olika formulärfälten.

Nedan följer en kort beskrivning av de olika formulärfälten.

Mittuniversitetets program är indelade i åtta områden, välj vilket eller vilka områden ni främst söker studenter inom. Håll in controll (CTRL) knappen för att välja flera.

Här anger ni vad ni anser att ni har möjlighet att erbjuda studenterna, nu eller i framtiden. Se det inte som att ni garanterat detta till studenterna utan som en möjlig diskussionspunkt, till stor del handlar det om vilka studenter som besöker er vid era eventuella kontaktsamtal och vid er utställningsyta.

Logotypen kan laddas upp i filformat JPG eller PNG, filstorleken måste understiga 8MB.

Er logotype kommer se bäst ut om den laddas upp i ett kvadratiskt format, ex 500 x 500 pixlar. Vanligtvis är inte logotyper kvadratiska vilket gör att ni måste redigerar er logotyp, det finns flera onlineverktyg på internet, ex Lunapic, som snabbt och enkelt hjälper er att lösa detta.

Länk till Lunapic  https://www.lunapic.com/editor/?action=canvas

Längst ner på denna sida beskriver vi hur du använder Lunapic

Om ni inte har möjlighet att lösa det själv, ladda upp den i ert orginalformat så kommer vi i mån av tid att försöka hjälpa er med detta.

  • Ladda upp er logotyp genom att klicka på “Välj fil”
  • Kontrollera storleken på logotypen, ändra så att värdet är det samma på ”Width” och ”Height”, utgå från det högsta värdet.
  • Ändra ”Image Position” från ”Upper left” till ”Center”
  • Klicka på ”Change canvas size”
  • Ladda ner den uppdaterade logotypen genom att trycka ”save” nere till vänster.