Information Skarpt uppdrag

Mittuniversitetet genomför med jämna mellanrum Skarpa Uppdrag i samarbete med externa uppdragsgivare. Som student får du möjlighet att öva och utveckla din innovationsförmåga och dina entreprenöriella kompetenser, något som efterfrågas på arbetsmarknaden. Det handlar om att kunna se möjligheter, utveckla idéer och ta saker från tanke till handling. Genom att jobba med skarpa uppdrag bygger du värdefulla erfarenheter och meriter för framtiden.

Hur går det till?

Under Skarpt Uppdrag får du som student möjlighet att samarbeta med ett företag som står inför en utmaning.  Du jobbar i team tillsammans med andra studenter från Mittuniversitetet och tillsammans tar ni fram nya lösningar på det problem som organisationen själva har identifierat. Uppdragsgivaren och uppdraget är vanligtvis hemligt och presenteras för deltagarna under inledning på dagen.

Representanter från Miun innovation finns alltid med under dagen, ofta tillsammans med representant från uppdragsgivaren.

Varför ska du delta?

Du ska delta för att…
– Få praktisk erfarenhet av produkt-, och affärsutveckling
– Lär dig utveckla värdeerbjudanden med NABC-modellen
– Skapa nya värdefulla kontakter
– Testa på hur det är att jobba skarpt mot en deadline i ett arbetslag med flera olika kompetenser
– Utveckla din innovationsförmåga och entreprenöriella kompetens
– Skaffa dig en unik erfarenhet att lyfta i ditt CV

Praktisk information

Du anmäler dig individuellt och placeras in i ett team med tillsammans med studenter från andra utbildningar. I slutet av dagen presenterar ni er idé inför en panel där uppdragsgivaren ingår. Under hela dagen arbetar ni mot deadlines i en kreativ process där ni har stöd av en innovationsrådgivare.

Vi bjuder på lunch och fika.