SKARPT UPPDRAG™ – det hemliga uppdraget 26 maj

Gillar du utmaningar?  – Då är SKARPT UPPDRAG™ någonting för dig!

Innovationsförmåga och entreprenöriell kompetens efterfrågas på arbetsmarknaden. Det handlar om att kunna se möjligheter, utveckla idéer och ta saker från tanke till handling. Genom att jobba med SKARPT UPPDRAG™ bygger du värdefulla erfarenheter och meriter för framtiden.

Uppdragsgivaren och uppdraget är som vanligt hemligt och kommer att presenteras på morgonen den 26:e maj.  Vi kan däremot avslöja att uppdragsgivaren har en global utmaning och stark vilja att ta sig an studenternas koncept och på bästa gå från handling till verklighet.

Anmälan sker individuellt och du kommer att placeras i ett team. Du behöver tillgång till uppkoppling och dator med kamera. Allt som du sedan behöver kommer att erbjudas av arrangörerna, Miun Innovation, under dagen.
Sista anmälan 21:a Maj kl 12:00.

Eventuella frågor skickas direkt till innovationsrådgivarna: karolina.rosdahl@miun.se eller Sven.wadman@miun.se

Varmt välkommen med din anmälan!
Miun Innovation 

……………………….

Do you like challenges? – Then SKARPT UPPDRAG ™ is something for you!

Innovation ability and entrepreneurial skills are in demand in the labor market. It’s about being able to see opportunities, develop ideas and take things from idea to implementation. By participating in SKARPT UPPDRAG ™ you build valuable experience and merits for the future.

The client and the assignment are, as usual, secret and will be presented on the morning of 26 May. But we can already reveal that the client has a global challenge and a strong will to take on the students’ concepts, and perhaps implement them.

Registration is done individually, and you will be placed in a team. You need access to a connection and a computer with a camera. Everything you then need will be offered by the organizers, Miun Innovation, during the day.

Last registration is May 21 at 12:00. Any questions are sent directly to the innovation advisors: karolina.rosdahl@miun.se or Sven.wadman@miun.se

A warm welcome with your registration!
Miun Innovation

Who's Attending

12 people are attending SKARPT UPPDRAG™ – det hemliga uppdraget 26 maj

 • Mattias Bylund
 • Carola Westerlund
 • Sebastian Karlsson
 • Beatris Palm
 • Alexander Lind
 • Elise Backman
 • Ida Karinaho
 • Oliwer Ferm
 • MohammadMahmoud Agahi
 • Yangyang Wen
 • Adil Aboulkacim
 • Johan westlund

RSVP

24 available Jag vill vara med på SKARPT UPPDRAG. Ändra från 0 till 1.

Please fill in all required fields

Send RSVP confirmation to:
Event Details