SKARPT UPPDRAG™ – det hemliga uppdraget för framtiden 13 maj

1 dag, 1 pitch, 1 vinnande lag

Skarpt uppdrag är utmaningen som sätter dig på prov. Denna gång är SKARPT UPPDRAG™ digital och kommer att genomföras med ett starkt europeiskt perspektiv.

Den 13:e maj kan du tillsammans med ditt lag skapa och leverera den bästa framtidslösningen format ur det globala krisläge som sker just nu. Innovationsförmåga och entreprenöriell kompetens efterfrågas på arbetsmarknaden. Det handlar om att kunna se möjligheter, utveckla idéer och ta saker från tanke till handling. Genom att jobba med skarpa uppdrag bygger du värdefulla erfarenheter och meriter för framtiden.

Anmälan sker individuellt och du kommer att placeras i ett team. Du behöver tillgång till uppkoppling och dator. Allt som du sedan behöver kommer att erbjudas av arrangörerna, Miun Innovation, under dagen.

Uppdragsgivaren och uppdraget är som vanligt hemligt och kommer att presenteras på morgonen den 13:e maj.  Vi kan däremot avslöja att denna gång kommer studenter från båda campus var med och det finns en panel som representerar ett europeiskt perspektiv och regional tillväxt.

Eventuella frågor skickas direkt till: karolina.rosdahl@miun.se

Varmt välkommen med din anmälan!
Miun Innovation // Chris Ebbert, Johan Landström, Karolina Rosdahl, Sandra Olofsson, Sten Wigert och Sven Wadman

 

1 Day, 1 Pitch, 1 Winning Team 

“Skarpt Uppdrag™ ” is the challenge that puts you to the test. This time, it is digital and will be implemented with a European perspective. 

On May 13, in a team, you can create and deliver the best future solution that will take us out of the global crisis situation that prevails today. Innovation and entrepreneurial skills are in demand in the labor market. It is about being able to see opportunities, develop ideas and take things from idea to implementation. Working with us on this, you could build valuable experience and create something to show for the future. 

Registration is done individually and you will be placed in a team. You need access to internet and a computer. Guidance will be provided by the organizers, Miun Innovation, during the day. 

The client and the assignment are, as usual, secret and will be presented on the morning of May 13th. We can, however reveal that this time students from both campuses will be present and there is a panel that represents a European perspective. 

Any questions are sent directly to: karolina.rosdahl@miun.se

Looking forward to your application!
Miun Innovation // Chris Ebbert, Johan Landström, Karolina Rosdahl, Sandra Olofsson, Sten Wigert and Sven Wadman

Who's Attending

19 people are attending SKARPT UPPDRAG™ – det hemliga uppdraget för framtiden 13 maj

 • Nina Sandström
 • Linda Jonsson
 • Elin Jonsson
 • Jonathan Welén
 • Diana Moussaoui
 • Agnes Bjerregaard
 • John Gabrielsson
 • FATMA ALI
 • Elise Backman
 • Yangyang Wen
 • Sarah Abdullah
 • Louise Sundström
 • Shafir Sabbag
 • Seth Jonsson
 • Mattias Bylund
 • Marcus Alexisson
 • Moa Jamt
 • Jenny Åman
 • Hannat Kintu

RSVP

Tickets are no longer available.
Event Details