Mötesplats Campus Sundsvall 14 mars

Varmt välkommen till Mittuniversitetets största arbetsmarknadsmässa!

Den 14 mars 2018 har studenter och arbetsgivare möjlighet att träffas på Mittuniversitetet Campus Sundsvall. Detta är ett tillfälle för er att träffas där ni kan starta ett samarbete med potentiella nya medarbetare och skapa viktiga relationer inför framtiden!

Deltagare under dagen är arbetsgivare från både näringsliv och offentlig sektor samt studenter på Mittuniversitetet campus Sundsvall.

Deltagande företag/organisationer har möjlighet att lyfta just deras företag eller organisation, mingla och ha kontaktsamtal med studenter för att hitta den kompetens de söker. Att erbjuda studenter examensarbeten, praktik/VFU, sommarjobb, mentorskap med mera kan ge värdefulla nya perspektiv. OBS! Begränsat antal platser.

Deltagande studenter har möjlighet att mingla samt boka kortare samtal (kontaktsamtal) med deltagande företag där ni ges möjlighet att presentera er själva. Du kanske hittar din kommande arbetsgivare eller en lämplig samarbetspartner för ditt examensarbete eller praktik. Du som föranmäler dig senast den 12 mars kl. 12.00 bjuds på lunch.

Kontaktsamtal och utställande företag/organisationer.

Till mötesplats campus deltar ett 40 tal företag och organisationer. Du hittar de flesta av dem i vår eventyta. Flera av arbetsgivarna erbjuder kontaktsamtal där du har möjlighet att presentera dig själv.

Event Details
Sponsors