Global e-handel

Välkommen till ett interaktivt runda-bordet-samtal*, där allt från startupvärldens vanligaste misstag till Amazons globala strategi (och hur den kan komma dig till nytta!) kommer att behandlas. Anna Nordlander från BizMaker som skall berätta om hennes startup-resa med The Friendly Swede och sitt arbete med Amazon.

Under sina två år som VD för The Friendly Swede, tog Anna och hennes multinationella team in bolaget i fem nya länder enbart genom Amazons kanaler och mer än dubblade bolagets omsättning. Efter att ha lämnat över det operativa ansvaret i början av 2016 för att flytta till Sydney, har Anna agerat som passiv delägare, styrelseledamot och startuprådgivare.

Miun Innovation bjuder som vanligt på smörgås och dryck.

Tid: 12-13

Datum: 1 juni 2018

Plats: Samverkansavdelningen, Grönborg, Campus Sundsvall

Anmälan direkt till: karolina.rosdahl@miun.se

Välkommen // Karolina, Innovationsrådgivare

*Endast 12 platser till detta inspirationstillfälle. De som redan har global e-handel eller är i startgroparna att starta global e-handel erhåller förtur.

Event Details