Årets Alumn 2018 – Föreläsningar

Varje år delar Mittuniversitetet ut ett pris till två tidigare studenter som har en framgångsrik karriär och knyter an till våra kärnvärden; Närhet, Nytta och Nyfikenhet. Personerna ska vara goda ambassadörer för Mittuniversitetet och vara en förebild för våra nuvarande och blivande studenter.

Vi bjuder anmälda deltagare på fika i samband med föreläsningarna!

Årets kvinnliga alumn 2018

Karin

Karin kommer i sin föreläsning prata om en “Statusuppdatering för den lokala journalistiken” – och utmaningarna framåt.

Om Karin Näslund

Karin har på ett föredömligt sätt etablerat sig inom journalistbranschen och förnyat Sundsvalls Tidning. Under 2017 ökade Sundsvalls Tidning och Örnsköldsviks Allehanda i upplaga något som Sundsvalls Tidning endast gjort några få gånger sedan tidigt 90-tal och Örnsköldsvik Allehanda endast en gång tidigare. Karin jobbar på Mittmedia och är chefredaktör och ansvarig utgivare för Sundsvalls Tidning, Tidningen Ångermanland, Örnsköldsviks Allehanda, ST.nu, allehanda.se och Sundsvalls Nyheter. Hon är den första kvinnliga chefredaktören för Tidningen Ångermanland och Örnsköldsvik Allehanda. Ta del av hennes resa från printredigerare på nattredaktionen till det jobb hon har idag och varför hon tycker journalistiken fortfarande är det roligaste och vad som är viktigast med sitt jobb.

Årets manliga alumn 2018

Lasse

Lasses föreläsning heter Att bygga bärande relationer – om konsten att var en viktig vuxen i barns och ungdomars liv

Hur kan vi bryta och förebygga utsatthet och utanförskap? Vad är det som avgör resultaten av våra ansträngningar, och vad är det som gör att vi kan förändra en ibland mycket destruktiv livssituation till något positivt?

Om Lasse Mattila

Lasse är författare, handledare och föreläsare med fokus på barns och ungas utanförskap och utsatthet. Han har en bakgrund som professionell fotbollsspelare och har under många år arbetat med sociala frågor inom idrottsrörelsen. Lasse har också skrivit böckerna Att förebygga livslångt utanförskap och Att bygga bärande relationer samt givit ut albumet På riktigt för dig. Få lärdom och inspiration av Lasses bidrag, med över 20 års erfarenhet, till att förbättra situationen för barn och unga.

Se föreläsningarna i efterhand:

Event Details