Välkommen till vår eventplattform

Samverkansavdelningen som genomför många av Mittuniversitetets event för studenter och arbetsgivare kommer att utvärdera olika lösningar för att marknadsföra event och hantera anmälningar. Om du har kommentarer eller synpunkter på funktioner, layouts etc, skicka ett mail till arbetsliv@miun.se

Vi vill även tacka för ditt tålamod vid eventuella driftstörningar i samband med att vi utvärderar olika funktioner.

Leave a Comment