Lasse Mattila

Årets alumn 2018

Socionomprogrammet

Lasse Mattila är författare, handledare och föreläsare med fokus på barns och ungas utanförskap och utsatthet. Han har en bakgrund som professionell fotbollsspelare och har även under många år arbetat med sociala frågor inom idrottsrörelsen.

Lasses bästa karriärsråd

”Koppla konkreta och mätbara delmål till målet/målen, och skapa en tydlig handlingsplan kopplad till dessa.”

Se Lasses inspirationsföreläsning:

Leave a Comment

Speaker Details