DIGG- Myndigheten för digital förvaltning

DIGG – Myndigheten för digital förvaltning

DIGG, Myndigheten för digital förvaltning är en nytänkande myndighet som på kort tid etablerat ett strategiskt samarbete med Mittuniversitetets studenter, där studenterna själva får agera mentorer till organisationens ledning. DIGG lägger stor vikt vid att uppfattas som en modern arbetsplats och värderar medarbetarengagemang högt, där varje individ får synas. De har en rekryteringsprocess utan CV:n vilket gör det lättare att tilltala framtidens arbetskraft – studenterna.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här.

Leave a Comment

Speaker Details