Speakers

Rikard Von Zweigbergk
Månadens alumn 2021-04
”Utan mina studier hade jag aldrig varit där jag är idag”, menar Camilla Lagheden. Under studietiden fick hon möjlighet att delta i...
Rikard Von Zweigbergk
Månadens alumn 2021-03
Efter tre intensiva år i Östersund tog Rikard von Zweigbergk examen från Risk- och krishanterings-programmet. Det var tiden på SOS Alarm...
Anna Hansson
Månadens alumn 2021-02
Anna tog examen från Mittuniversitetets Turismlinje 1987 och har sedan dess arbetat inom svensk besöksnäring; målet med studierna var att få en...
Diös Fastigheter
Vinnare campus Östersund 2020
DIGG- Myndigheten för digital förvaltning
Vinnare campus Sundsvall 2020
Johanna Åström
Månadens alumn 2021-01
Efter en spretig yrkesresa har Johanna landat drömjobbet i London, där hon bott sedan 2015. Hon tog examen från distansstudierna på Musik...
Jill Lindqvist
Månadens alumn 2020-12
Ingen dag är den andra lik för MIUN-alumnen Jill i hennes jobb som informations-säkerhetskonsult på Atea. Jill studerade Informatik...
Anna Ottosson Blixt
Månadens alumn 2017-02
Anna studerade vid Mittuniversitetet i Östersund där hon parallellt med sin alpina skidkarriär inom landslaget pluggade...
Märit Andersson
Månadens alumn 2017-11
Märit studerade turism vid Mittuniversitetet i Östersund där hon var färdigutbildad 1996. Direkt efter utbildningens slut flyttade hon till...
Maria Allström
Månadens alumn 2020-11
Efter en spretig yrkesresa har Johanna landat drömjobbet i London, där hon bott sedan 2015. Hon tog examen från distansstudierna på Musik...