Mötesplats Campus Sundsvall 25/2 – Utställare

Vänligen ange företag/organisation
Vänligen ange kontaktperson
Vänligen ange telefonnummer till kontaktperson
Vänligen ange epostadress till kontaktperson
Grundpriset inkluderar medverkan för två deltagare. För ytterligare deltagare debiteras 100 kronor per person, i denna avgift inkluderas lunch. Antalet deltagare kan ändras fram till eventet. Fakturabeloppet justeras av oss efter anmälan.
Vänligen ange om ni vill ha individuella kontaktsamtal med studenter.
På nästa sida kommer du uppge faktureringsadress och kontaktuppgifter för ekonomi.
I samband med anmälningar till event anordnade av Mittuniversitetets avdelning för forskning och utbildningsstöd samtycker du att vi databehandlar alla lämnade personuppgifter, läs mer längst ner på sidan.

Mötesplats Campus Sundsvall 25/2 – Utställare

OBS – VÄLJ ÖNSKAD PLATS

Från och med denna gång har ni som utställare möjlighet att själv välja plats. Markera en önskad plats under kartan nedan. Efter önskemål från Er utställare har vi prisindexerat platserna utifrån läge. Priset varierar mellan 800 – 1250 beroende på naturliga studentflöden.

 

Välj först plats nedan, lägg därefter till produktion i varukorg.

Alla utställarplatser är på samma plan.