MötesplatsCampus Sundsvall 28/2 – företagsbiljett

Vänligen ange företag/organisation
Vänligen ange organisationsnummer
Vänligen ange kontaktperson till eventet
Vänligen ange telefonnummer till kontaktperson
Vänligen ange epostadress till kontaktperson
På nästa sida kommer du uppge ytterligare kontakt och adressuppgifter kopplat till fakturering.
Grundpriset inkluderar medverkan för två deltagare. För ytterligare deltagare debiteras 100 kronor per person, i denna avgift inkluderas lunch. Antalet deltagare kan ändras fram till eventet. Fakturabeloppet justeras av oss efter anmälan.
Vänligen ange om ni vill ha individuella kontaktsamtal med studenter.
Kontaktsamtal är individuellt samtal á 15 minuter som studenter får möjlighet att boka med de företag som erbjuder kontaktsamtal.
Du som företag/organisation har antingen ett konkret erbjudande (exempelvis jobb, praktikplats och/eller examensarbete) eller vill förutsättningslöst träffa studenter för framtida samarbeten.
Vid tidigare mässor har kontaktsamtalen varit det mest uppskattade inslaget, därför vill vi varmt rekommendera att delta på dem.
Då kontaktsamtalen och minglet ligger under samma tid bör ni gärna vara minst två representanter från ert Företag/Organisation.
I samband med anmälningar till event anordnade av Mittuniversitetets Samverkansavdelning, databehandlar och registrerar vi de uppgifter du lämnar enligt gällande lagstiftning. Vill du veta mer, om hur vi behandlar personuppgifter, läs mer på miun.se/personuppgifter

MötesplatsCampus Sundsvall 28/2 – företagsbiljett

kr1,000.00

Out of stock