SKARPT UPPDRAG™

Gillar du utmaningar?  – Då är SKARPT UPPDRAG™ någonting för dig!

Innovationsförmåga och entreprenöriell kompetens efterfrågas på arbetsmarknaden. Det handlar om att kunna se möjligheter, utveckla idéer och ta saker från tanke till handling. Genom att jobba med SKARPT UPPDRAG™ bygger du värdefulla erfarenheter och meriter för framtiden.

Uppdragsgivaren och uppdraget är som vanligt hemligt och kommer att presenteras på morgonen den 17:e nov.  Vi kan däremot avslöja att uppdragsgivare har en “game changer – utmaning” och representerar en av Sveriges tredje största industri. Uppdragsgivaren har en stark vilja till att sätta studenternas koncept i process och handling.

Tidigare utmaningar har varit i samarbete med Save Life Now, Interreg Europe projekt InnoHEIs, IKEA Sundsvall, VW-SKidskytte, Permobil, Norrskog, Hilleberg the Tentmaker, Landstinget i Västernorrland, Vintersportcentrum, Peak Innovation, Iggesund Paperboard Europe, Sundsvall Timrå Airport, Quality Hotel Frösö Park, Östersunds kommun, StartUp Digital Cirques. 

Anmälan sker individuellt och du kommer att placeras i ett team. Du behöver tillgång till uppkoppling och dator med kamera. Allt som du sedan behöver kommer att erbjudas av arrangörerna, Miun Innovation, under dagen.
Sista anmälan 11:a November kl 12:00.

Eventuella frågor skickas direkt till innovationsrådgivarna: karolina.rosdahl@miun.se eller Sven.wadman@miun.se

Varmt välkommen med din anmälan!
Miun Innovation 

……………………….

Do you like challenges? – Then SKARPT UPPDRAG ™ is something for you!

Innovation ability and entrepreneurial skills are in demand in the labor market. It’s about being able to see opportunities, develop ideas and take things from idea to implementation. By participating in SKARPT UPPDRAG ™ you build valuable experience and merits for the future.

The client and the assignment are, as usual, secret and will be presented on the morning of 17 Nov. But we can already reveal that the client has a “game changer – challenge” and has strong willingness to put the students’ koncepts in action.

Registration is done individually, and you will be placed in a team. You need access to a connection and a computer with a camera. Everything you then need will be offered by the organizers, Miun Innovation, during the day.

Last registration is November 11 at 12:00. Any questions are sent directly to the innovation advisors: karolina.rosdahl@miun.se or Sven.wadman@miun.se

A warm welcome with your registration!
Miun Innovation

RSVP

I sign up - SKARPT UPPDRAG 17 Nov..

Please fill in all required fields

Send RSVP confirmation to:
Event Details