SHREC – transformation till en lågkoldioxid ekonomi

Tillväxtverket och Mittuniversitetet bjuder in till samtal och workshop kring hur vi (forskare, företagare, finansiärer och offentliga aktörer) i Mellersta Norrland kan samverka för att skapa än bättre projekt och utveckling där ERUF (europeiska utvecklingsfonderna) stöder satsningar inom EU definierade prioritetsområderna:
1. Forskning och innovation
4. Energieffektivisering och övergång till en lågkoldioxidekonomi.

Mittuniversitetet är partner i två EU Interreg Europaprojekt InnoHEIs[1] och SHREC[2]. Syftet med projekten är att skapa bättre förutsättningar för regionala aktörer, industri och akademi genom att samverka utifrån de lokala utmaningar som råder. Det görs genom att dra lärdomar från andra europeiska aktörer samt, för Mittuniversitetets del, genom att skapa en nära relation till ansvariga tjänstemän och politiker i Västernorrland, Jämtland och Härjedalen. På så sätt kan aktiva forskare tillsammans med ansvariga för de regionala utvecklingsfonderna proaktivt bidra till en smart specialisering i de regionala strategierna och därtill kopplade utlysningar och utvecklingsprojekt.

Denna inbjudan till samtal hoppas vi ska leda till nya intressanta samarbeten och spännande utvecklingsprojekt. 

Med vänlig hälsning
Karin Nygård Skalman – Projektledare InnoHEIs & SHREC, Mittuniversitetet
Maria Stendotter – Programansvarig, Tillväxtverket

[1] https://www.miun.se/mot-mittuniversitetet/samverkan/goda-exempel-pa-samverkan/innoheis/

[2] https://www.miun.se/mot-mittuniversitetet/samverkan/goda-exempel-pa-samverkan/shrec

RSVP

20 available Ändra antalet 0 till 1 för platsbokning

Please fill in all required fields

Send RSVP confirmation to:
Event Details