Events

Östersund
2020-02-13
EU Interreg Europaprojektet, InnoHEIs, fokuserar på användning av den befintliga forskningsinfrastrukturen och den forskningskompetens som finns hos regionens universitetet. Tillväxtverket och Mittuniversitetet bjuder in till samtal och workshop kring hur vi (forskare, företagare, finansiärer och offentliga aktörer) i Mellersta Norrland kan samverka för att skapa än bättre projekt
Östersund
2020-02-13
EU Interreg Europaprojektet, SHREC, fokuserar på hur vi ska transformera oss till en lågkoldioxid ekonomi. Tillväxtverket och Mittuniversitetet bjuder in till samtal och workshop kring hur vi (forskare, företagare, finansiärer och offentliga aktörer) i Mellersta Norrland kan samverka för att skapa än bättre projekt
Sundsvall
2020-02-12
EU Interreg Europaprojektet, SHREC, fokuserar på hur vi ska transformera oss till en lågkoldioxid ekonomi. Tillväxtverket och Mittuniversitetet bjuder in till samtal och workshop kring hur vi (forskare, företagare, finansiärer och offentliga aktörer) i Mellersta Norrland kan samverka för att skapa än bättre projekt
Östersund
2020-03-20
Välkommen till en alumndag för psykologer och socionomer!
Sundsvall
2020-01-27
Workshop on how to write a successful grant application
2019-11-21
Äntligen är det dags för höstens Skarpt Uppdrag. Ta chansen att delta i en kreativ dag där du i grupp tillsammans med andra studenter löser utmaningar direkt från näringslivet! Det kommer att vara en dag där du tränar dina förmågor i entreprenörskap och innovation.
Östersund
Träffa Malin Holmström teamledare för satsningen E-hälsa vid Brunflo Hälsocentral...
Sundsvall
2019-12-03
Now we start up December with this year´s first Xmas mingle with warm drinks and snacks. You will hear about all exciting things that are going on at the Grants Office and in the Innovation team.
Sundsvall
2019-12-09
Är du nyfiken på framtidens arbetsliv? Vill du prova några yrken via VR-glasögon? Välkommen på lunchföredrag med Johan Zetterström, Månadens Alumn för december 2019!
Östersund
2019-12-02
Now we start up December with this year´s first Xmas mingle with warm drinks and snacks. You will hear about all exciting things that are going on at the Grants Office and in the Innovation team.