Mötesplats Campus Östersund – 14 mars

Varmt välkommen till Mittuniversitetets största arbetsmarknadsmässa!

Den 14 mars 2019 har studenter och arbetsgivare möjlighet att träffas på Mittuniversitetet Campus Östersund. Detta är ett tillfälle där ni kan starta ett samarbete med potentiella nya medarbetare och skapa viktiga relationer inför framtiden!

Deltagare under dagen är arbetsgivare från både näringsliv och offentlig sektor samt studenter på Mittuniversitetet campus Östersund. Samtliga utställare erbjuder våra studenter någon form av arbetslivsanknytning. Under höstens event läggs extra fokus på uppsatser och examensarbeten, men det går alldeles utmärkt att nätverka kring praktikplatser, extrajobb eller jobb efter avslutad utbildning.

Event Details
Sponsors