Nominera Årets Studentfavorit 2021!

Årets Studentfavorit

Årets Studentfavorit 2021

Hade du en grym praktik och är nöjd med din arbetsgivare där? Precis skrivit klart ex-jobbet och fick bästa stöttningen hos din uppdragsgivare? Nu har du chans att nominera din favorit till våra näringslivsgalor – Sundsvall Business Award och Guldgalan i Östersund.

Hösten 2021 kommer priset ”Årets studentfavorit” att delas ut vid Guldgalan och Sundsvall Business Awards. Du som är student vid Mittuniversitetet har möjlighet att nominera den regionala arbetsgivare som varit viktigast för dig under studietiden, så har de möjlighet att äras och vinna ett pris vid en av de regionala företagsgalorna.

Arbetsgivaren ska uppfylla prisets kriterier inom nytänkande, hållbarhet, ledarskap och framförallt var en förebild i sitt arbete med studenter (se flik “Kriterier” nedan).

Priset tilldelas en arbetsgivare, privat eller offentligt finansierad verksamhet, alternativt en ideell organisation

Skicka in din nominering här, glöm inte att motivera varför!

Reservation for Årets studentfavorit

Gärna en kontaktperson hos arbetsgivaren du nominerar

Hur ser processen ut?

Nomineringsprocessen
Nomineringslådan öppnar februari 2021. Alla studenter* kan nominera arbetsgivare och priset är öppet för arbetsgivare i alla branscher. En student kan nominera flera arbetsgivare förutsatt att de nominerade arbetsgivarna är verksamma inom Jämtland/Härjedalen eller Västernorrland.

Sista datum att nominera är 12 september 2021.
*Som student räknas i det här fallet den som läser kurs eller program registrerat i Ladok.

Finalisterna utses
Efter att nomineringslådan har stängt, är det dags för juryn att göra sitt jobb. Alla nomineringar ska läsas, avsändaren verifieras mot Ladok och tre finalister per ort tas fram.

Finalisterna i Jämtland/Härjedalen presenteras på Guldgalans sociala medier under hösten.
Finalisterna i Västernorrland presenteras på Sundsvall Business Awards hemsida under hösten.

Prisutdelning
Priset delas ut på den gala som hyllar näringslivet i den region där arbetsgivaren är verksam;
• Guldgalan i Östersund, priset överlämnas av Studentkåren i Östersund.
• Sundsvall Business Awards, priset överlämnas av Mittuniversitetet.

Vilka är kriterierna för priset?

Förebild i arbete med studenter
Arbetsgivaren vågar satsa på studenter och tar till vara på deras idéer och kompetens. Arbetsgivaren ser vikten att vi har stor och användbar kompetens genom Mittuniversitetet och dess studenter. Arbetsgivaren engagerar sig i examensarbeten, praktikplatser och satsar på att anställa studenter och nyexaminerade studenter.

Nytänkande
Arbetsgivaren arbetar innovativt, ser vikten av att anpassa sig till nutida och framtida krav från omvärlden och medarbetare. Det är en naturlig del av verksamheten att hela tiden vilja utveckla sig som organisation och som arbetsgivare.

Hållbara
Arbetsgivaren tar sitt ansvar för en hållbar framtid och en trygghet för sin organisation och omgivning. Arbetsgivaren arbetar för goda relationer och arbetsmiljö, samt miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Gott ledarskap
Arbetsgivaren prioriterar ett inkluderande ledarskap där man värdesätter samtliga medarbetares kompetens, där alla får plats att vara sig själva och får hjälp att utvecklas. Arbetsgivaren bedriver ett äkta och engagerat ledarskap, där man lever som man lär.

Vilka sitter i juryn?

Östersund
På campus Östersund består juryn av representanter från Forum för arbetslivsanknytning genom MittÖs:
• Mittuniversitetet
• Östersunds kommun
• Studentkåren i Östersund
• Näringslivet genom Handelskammaren Mittsverige.

Sundsvall
På campus Sundsvall består juryn av representanter från
• Mittuniversitetet
• Sundsvalls kommun
• Sundsvalls Studentkår
• Näringslivet genom Handelskammaren Mittsverige.

Vad är Guldgalan?

I korthet
Guldgalan är galan som hyllar handlingskraften och företagsamheten i Jämtland och Härjedalen. Här riktas fokus på människor och företag som skapar en framtid i Jämtland och Härjedalen – för sig själva och andra. Det är också en arena där beslutsfattare och företagare får en viktig mötesplats och öka uppmärksamheten ytterligare på de olika företagarpriser som delas ut i länen. Kort sagt en guldkantad heldag med allt från inspirerande, nytänkande föredragshållare och passionerade pristagare till en glittrande galakväll.

Läs mer..
www.guldgalan.se

Vad är Sundsvall Business Awards?

I korthet
Sundsvall Business Awards är en glittrande näringslivsgala där man firar och hyllar företagare och personer som gjort det där lilla extra. I år anordnas galan för artonde gången och det är den ideella föreningen Juniorhandelskammaren Sundsvall som står som arrangör.

Läs mer..
www.businessawards.se

Event Details
Sponsors
Tidigare vinnare

https://fus.miun.se/aretsstudentfavorit/