Fragmenterat till ett integrerat forskning- och innovations infrastruktur i Mellersta Norrland

Förbättring av infrastrukturen för Forskning och Innovation: från Fragmenterat till Integrerat och hållbart samarbete

Mittuniversitetet och Tillväxtverket bjuder in intressenter inom det Innovativa ekosystemet i Mellersta Norrland till en panelsittning som syftar till att sprida intressant kunskap som kommit fram i samarbetet inom Interreg Europe projektet InnoHEIs. Projektet syftar till att förädla infrastruktur inom Forskning och innovation och bidra till ett hållbart samarbetet mellan vetenskap, industri och allmänhet. Projektet övergripande 4 fokusområden:

 • Främja entreprenörskap och kreativitet i regioner
  Att främja entreprenörskap och kreativitet ger många fördelar för högre utbildningsinstitutioner och regioner. InnoHEIs tar sig an utmaningen att stärka högre utbildningsinstitutioners roll och deras forsknings- och innovationsinfrastruktur.
 • Möjliggörande av processen för upptäckt av entreprenörskap och innovation
  Processen för upptäckt av nyttiggörande är en inkluderande och interaktiv nedifrån-och-upp-process. Integration från deltagare från olika miljöer och professioner, såsom politik, näringsliv och akademi, upptäcker en potential av nya aktiviteter och möjligheter som uppstår genom denna interaktion.
 • Integrering av entreprenöriell kunskap
  Högskolor och deras forsknings- och innovationsinfrastruktur kan bygga partnerskap tack vare sin unika infrastruktur och mänskliga kapacitet. Entreprenörkunskapen är ofta fragmenterad och spridd över många organisationer, företag, universitet, kunder och användare. Högre utbildningsinstitution kan stödja integrationen av entreprenöriell kunskap.
 • Ta bort hinder och förbättra samarbetet.
  InnoHEIs partners tittar på möjligheter att mobilisera lärosäten och deras forsknings- och innovationsinfrastruktur för regional innovationsutveckling. Deras mål är att ta bort barriärer mellan olika typer av lärosäten och deras forsknings- och innovationsinfrastruktur.

Välkommen till intressant dialog !
Karin Skalman Nygård- Projektledare InnoHEIs Mittuniversitetet
https://www.miun.se/mot-mittuniversitetet/samverkan/goda-exempel-pa-samverkan/innoheis/
InnoHEIs | Interreg Europe.

Event Details