Digitaldagen 20-21/2

Mittuniversitetets studenter har med stöd av Samverkansavdelningen möjlighet att få biljetter (begränsat antal) till Digitaldagen 2018.

Årets tema: Lokal framtid

Syftet med Digitaldagen är att skapa en arena för att diskutera och aktualisera de framtidsfrågor som vi alla står inför, oavsett bransch.
Visionen är att skapa en motsvarighet till Almedalen inom digitaliserings- och framtidsfrågor.
Mittuniversitetet kommer tala om Forskning inom Forum för digitalisering och Digitalisering av It-utbildning.

Fyra starka skäl varför just du ska delta på digitaldagen 2018

  • Digitaliseringen är inte bara ett begrepp, utan något som innebär att alla delar av verksamheten kommer att påverkas. Arbetet innefattar både teknik, men också organisation, processer och kultur. Lär dig mer om hur du kan dra nytta av digitaliseringens möjligheter.
  • En inspiration för dig att ta första steget för att uppnå en större digital mognad, skapa kundnytta och tillväxt för ditt företag.
  • Du kan skapa värdefulla kontakter och lyssna på dem som redan genomgått sin digitala transformation.
  • Du får inte bara ett kvitto på ditt digitala tänk, utan även stöd och råd till att bli ännu kunnigare.
Program tisdagen den 20/2

8:00-8:30 Registrering och morgonkaffe
8:40-9:20 Kommunen
9:20-9:40 Lena Maria Öberg, Mittuniversitetet
9:40-10:20 Fikapaus och mingel
10:20-11:00 Bo Karlsson regionen/ Göran Larsson FoU regionen
11:00-12:00 Talare: Bo Dahlbom
12:00-13:30 Lunch och mässmingel
13:40-14:20 Monika Lövgren, Unionen
14:20-15:00 Fikapaus och mässmingel
15:00-15:45 Talare: Emil Källström, Riksdagsman och Centerpartiets ekonomiska talesperson
15:45-16:00 Lena Maria Öberg, Mittuniversitetet
16:00-16:05 Framtidsplaner för digitaldagen
16:05-16:50 Soffpanel
Utbildning, kompetensförsörjning
Maria Svensson Wiklander
Emil Källström
Kristina Berger Cygni
Monika Lövgren, Unionen

Program onsdagen den 21/2

8:00-8:30 Registrering och morgonkaffe
8:40-9:35 Talare: Emanuel Carlsten
9:45-10:30 Talare: Sofia Svantesson
10:30-11:10 Fikapaus och mingel
11:10-12:00 Talare: Andreas Gyllenhammar
12:00-13:30 Lunch och mässmingel
13:40-14:40 Talare: Aric Dromi
14:40-15:15 Fikapaus och mässmingel
15:15-15:45 Startup pitch
15:30-15:45 Berners
15:45-15:50 Digitaldagens framtid
15:50-16:05 Prisutdelning Startup-scen 2018
16:05-16:50 Soffpanel
Investering, finansiering
Jörgen Larsson, Inlandsinnovation
Jens Edlund, Edlund & partners
Maja Bergstrand, Adeprimo

Mer information:

Läs mer på Digitaldagens hemsida http://digitaldagen.se/

Reservera plats:

WARNING: service ID(s) not found. Please check the shortcode syntax and ensure at least one of the specified services is active.
Event Details