Bräcke kommun är en personlig arbetsplats med korta avstånd mellan professioner. Som anställd hos oss finns goda möjligheter till utveckling på en trygg arbetsplats där arbetsglädje är målet.
  • 2019-09-25
Read More
Vi är den nya generationens digitala partner. Varje dag arbetar vi med strategi, kommunikation, teknik och design för att skapa värde för det som faktiskt betyder något i slutändan: människan. Vi är som en bra partner ska vara. Omtänksam, ärlig,...
  • 2019-09-13
Read More
Norconsult drivs och ägs av specialister inom arkitektur, bygg, energi, industri, infrastruktur, miljö, samhällsplanering, vatten, avlopp och en del annat som får livet att fungera. Tillsammans är vi samhällsbyggare med helhetssyn som tror på kraften i kreativitet och samarbete.  Vår...
  • 2019-09-13
Read More
Genom en kombination av att bygga appar och ett dynamisk system hjälper vi våra kunder med datainsamling av olika...
  • 2019-09-11
Read More
Föreningen för Utvecklingsfrågor, FUF, är en politiskt och religiöst obunden ideell förening. Vårt syfte är att informera och skapa diskussioner om global utveckling och Sveriges roll i världen. Vi vill bidra till kunskap, debatt och engagemang för en rättvis och...
  • 2019-09-04
Read More
Hemsjukvård är öppen kommunal hälso- och sjukvård och innebär att kommunen i vissa fall, kan erbjuda hälso-och sjukvårdsinsatser till personer som bor i ordinärt boende samt...
  • 2019-09-03
Read More
Sveriges enda producent av primäraluminium
  • 2019-08-27
Read More
Mittuniversitetet är en statlig myndighet med många olika karriärmöjligheter. Vi satsar mycket på både forskning  och utbildning. På universitetet arbetar runt 1000 anställda. En viktig del av verksamheten är god trivsel, både för våra anställda och studenter.
  • 2019-08-16
Read More
Här skrivs en kortare beskrivning som visas på första sidan. Denna ska inte vara mer än en rad lång (+ ev några ord på rad 2).
  • 2019-04-05
Read More
Sundsvalls kommuns gemensamma vision “Tillsammans släpper vi skaparkraften fri och bygger ett hållbart Sundsvall med plats för alla” vilar på tre värdeord – mod, öppenhet och helhetssyn. Politikernas och förvaltningsledningens mål och viljeriktning är att alla barn och elever i...
  • 2019-02-22
Read More