Examensarbete

Vi är en startup inom mjuk- och hårdvara som kopplar ihop hårdvara och mjukvara i form av GPS-trackers som sitter i t ex bilar. Vi har även trackers som används för stöldskydd. Under 2019 gör släpper vi tre nya hårdvaror...
  • 2019-09-12
Read More
SCF Betongelement AB är ett av de ledande betongelementföretagen i Sverige. Vi har sedan 1965 konstruerat och producerat betongelement i...
  • 2019-09-11
Read More
Hemsjukvård är öppen kommunal hälso- och sjukvård och innebär att kommunen i vissa fall, kan erbjuda hälso-och sjukvårdsinsatser till personer som bor i ordinärt boende samt...
  • 2019-09-03
Read More
Sveriges enda producent av primäraluminium
  • 2019-08-27
Read More
Mittuniversitetet är en statlig myndighet med många olika karriärmöjligheter. Vi satsar mycket på både forskning  och utbildning. På universitetet arbetar runt 1000 anställda. En viktig del av verksamheten är god trivsel, både för våra anställda och studenter.
  • 2019-08-16
Read More
SafetyRespect skyddar liv genom att vara specialist inom fallskydd till byggbranschen. Grunden för vår produktutveckling är våra kunders behov av säkra...
  • 2019-02-28
Read More
Sopra Steria är ett internationellt konsultföretag som är ledande inom digital transformation av medelstora och stora organisationer. Vår unika kombination av specialistkompetens inom både...
  • 2019-02-27
Read More
Mittnordenkommittén är ett av Nordiska ministerrådets regionalpolitiska samarbete. Kommittén består av medlemsorganisationer på lokal och regionalnivå med målsättning att främja utveckling i...
  • 2019-02-21
Read More
Med målet att göra industrin mer effektiv, säker och hållbar samordnar SSG, Standard Solution Group AB, industriell kompetens för att ta fram de bästa lösningarna. Med kompetens och våra tjänster vill vi bidra till...
  • 2019-02-20
Read More
Vi är ca 65 medarbetare. Våra it-tjänster har miljontals användare. Vi gör samhällsnytta! Våra agila team har utmanande och stimulerande arbetsuppgifter. Vi arbetar med allt från...
  • 2019-02-19
Read More