Svenska kyrkan Östersund

Beskrivning av företag/organisation:


Vi finns för dig i livets alla skeden. I glädje och sorg i form av samtal och stöd. Vid gudstjänster, dop, konfirmation, vigsel och begravning. Vid musik- och konsertarrangemang. Vi hjälper människor i utsatta situationer. Unga och äldre, barn och deras familjer, de ensamma. Både här i Östersund, i Sverige och ute i världen. Vi arbetar för mänskliga rättigheter och för varje människas rätt till ett liv i värdighet.

Svenska kyrkan Östersund erbjuder aktiviteter och mötesplatser för alla. Vår verksamhet består av allt från kör-, barn- och ungdomsverksamhet, till gudstjänst- och musikliv, själavård, stöd, samtal, luncher, caféer och konserter.

VÅR VISION

”Östersunds församling vill med Kristus i centrum vara mångfaldens och gemenskapens kyrka.”

Vår vision bygger på att vi, både som enskilda individer, som kyrka och församling är delarna i Kristi kropp. Alla olika men lika viktiga och bidragande till både mångfalden och gemenskapen. Vi vill vara en närvarande och synlig kyrka som finns både i våra egna lokaler och verksamheter men också i mötet med människor på andra arenor där vi lever och verkar. Omsorg, lyhördhet, öppenhet och tillgänglighet är viktiga begrepp i församlingens arbete.

Det ligger i kyrkans ansvar att ständigt betona varje människas okränkbara värde och ta vara på varje tillfälle att skapa opinion för bevarande av mänskliga rättigheter. Särskilt fokus ska hållas på konventionen om barns rättigheter – att integrera ett barnperspektiv.

Vi söker främst studenter med följande kunskaper:

Vi söker församlingspedagoger med någon av följande kompetenser:
Förskollärarexamen
Grundlärarexamen

Vi söker diakoner med någon av följande kompetenser:
Kandidatexamen inom något av följande områden
- Psykologi
-Socialtarbete
-Socionom
-Sjuksköterska

 

Vi söker även dig som är intresserad av att arbeta som komminister (präst) och kyrkomusiker.