Sundsvalls kommun

Beskrivning av företag/organisation:


Varje dag arbetar ca 8000 medarbetare på kommunen för att sundsvallsborna ska få bästa möjliga service och en positiv livsmiljö. Vi har flera hundra befattningar representerade hos oss, till exempel lärare, ingenjörer, IT-strateger, undersköterskor, ekonomer och många andra viktiga yrkesgrupper för att nämna några. I takt med att omvärlden och samhället förändras blir Du som student, med din nya fräscha kompetens otroligt viktig för oss då rekryteringsbehovet är stort!

Sundsvall och Sundsvalls kommun är inne i ett spännande skede. Flera projekt pågår för att utveckla staden och organisationen med nya verksamheter och kommunikationer. Sundsvall växer och kompetensbehovet är stort. Hos oss finns möjligheterna för dig som vill skapa, förändra och uppleva.

Sundsvalls kommun som EN arbetsgivare är regionens största. Organisatoriskt är vi uppbyggda av 10 st förvaltningar som inom sina respektive verksamhetsområden arbetar för en gemensam vision- att göra det goda livet möjligt för våra medborgare.

Vi söker främst studenter med följande kunskaper:

Är Du en person som vill göra samhällsnytta, vill du vara med och påverka regionens och stadens framtida välfärd? Kika då lite extra på oss när det blir dags att välja arbetsgivare.

Vi ses på mässan den 10 oktober!