Strömsunds Kommun

Beskrivning av företag/organisation:


Hemsjukvård är öppen kommunal hälso- och sjukvård och innebär att kommunen i vissa fall, kan erbjuda hälso-och sjukvårdsinsatser till personer som bor i ordinärt boende samt på äldreboenden. Det sker genom hembesök som fysioterapeuter/sjukgymnaster, arbetsterapeuter, sjuksköterskor och distriktssköterskor gör. Det kan vara så att personen själv inte klarar att utföra en behandling som ordinerats av läkare eller sjuksköterska, till exempel insulinbehandling, omläggning av sår eller att hantera läkemedel. Det kan även handla om rehabiliterande insatser som ordinerats av fysioterapeut eller arbetsterapeut till exempel träningsprogram eller träna in att använda ett hjälpmedel. Hemsjukvård ges också till svårt sjuka som önskar vara hemma sista tiden i livet. Vissa hälso- och sjukvårdsinsatser kan delegeras så att det är vårdpersonal i hemtjänsten som utför dem. Hemsjukvården har en nära och daglig samverkan med enhetschefer och biståndshandläggare/ handläggare inom socialtjänsten samt region Jämtland Härjedalens sjukvård.

En av våra viktigaste frågor just nu är kompetensförsörjning till kommunens verksamheter. Vi behöver all arbetskraft vi kan få!

Vi söker främst studenter med följande kunskaper:

Sjuksköterskor
Distriktssköterskor
Socionomer
Arbetsterapeuter
Fysioterapeuter


Video pitchar


  • Kontaktsamtal:

    There are no upcoming events

  • Uppdaterad datum: 2019-10-08