Sopra Steria AB

Beskrivning av företag/organisation:


Sopra Steria är ett internationellt konsultföretag som är ledande inom digital transformation av medelstora och stora organisationer. Vår unika kombination av specialistkompetens inom både verksamhetsutveckling och IT ökar värdet på och användbarheten av våra kunders satsningar.

I världen är vi fler än 45 000 medarbetare i mer än 25 länder. 2 500 av oss finns i Skandinavien, varav cirka 450 i Sverige. Vi håller nu på att etablera oss i norr, där Östersund är första kontorsorten.

Vår starka kultur bygger på samverkan och teamwork. Genom att dela med oss av vår kunskap och vår positiva kultur bygger vi långsiktiga relationer med både medarbetare och kunder. The world is how we shape it!

Kolla gärna in vårt Accelerateprogram!

Vi söker främst studenter med följande kunskaper:

Java, .Net, C#, Angular, React, NodeJS, Continuous Delivery/Devops, Openshift och Dockers

Vi söker även studenter som vill göra sin C-uppsats hos ett företag.  • Kontaktsamtal:

    There are no upcoming events

  • Uppdaterad datum: 2021-09-14