Skatteverket, dokumentenheten

Beskrivning av företag/organisation:


Var med och gör samhället möjligt

Hos oss är du med och skapar samhällsnytta oavsett vad du jobbar med. Det du gör under din arbetsdag har betydelse för andra och du bidrar till ett välfungerande samhälle.

Vi arbetar med utmanade arbetsuppgifter som ofta spänner över flera områden. Det kan exempelvis handla om beskattning av privatpersoner och företag, folkbokföring, eller att utreda skattebrott. Arbetsuppgifterna är ofta varierande och du och dina kollegor delar med er av kunskaper och erfarenheter till varandra.

Vi är i ständig utveckling och skapar värde genom pålitliga och välfungerande lösningar. Till exempel ger digitaliseringen oss möjligheter att underlätta vardagen för såväl privatpersoner som företag. Hela vår utvecklingsverksamhet ställer om till att arbeta agilt och arbetet sker i team. Vi gör detta för att för att vi ska bli mer flexibla och möta samhällets behov snabbare.

Oavsett vad du jobbar med hos oss får du arbeta i en prestigelös miljö med kompetenta, engagerade och stöttande kollegor. Du har frihet och eget ansvar att bidra till nya lösningar samtidigt som du får stora möjligheter att forma din arbetsdag – flexibilitet när det gäller arbetstider och hur arbetet utförs. Vi är 10 000 kollegor och finns i hela Sverige.

Skatteverkets dokumentenhet etablerar ett nytt centralarkiv för hela myndigheten i Härnösand. Etableringen påbörjas nu med rekrytering till flera tjänster. När etableringen är slutförd 2024 kommer personalen att omfatta ca 20 tjänster inom arkivområdet.

Vi söker främst studenter med följande kunskaper:

Arkivkompetens, både arkivarier och arkivassistenter. Vi söker dels dig som är färdigutbildad eller tar en examen i vår, men träffar också gärna dig som precis påbörjat dina studier i arkivkunskap - kanske tar du en examen om några år när vi kommer att utöka personalstyrkan. Vi håller gärna kontakten under tiden då vi kan komma att behöva extra personal vid arbetstoppar eller under sommarsemestrar.


Video pitchar


  • Kontaktsamtal:

    There are no upcoming events

  • Uppdaterad datum: 2021-02-12