SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum AB

Beskrivning av företag/organisation:


 

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) är ett av landets ledande företag inom bostadsrätt. Bolagets affärsidé är "Vi skapar och förvaltar värden för bostadsrättsföreningar och bostadsrättshavare ". SBC tillhandahåller kostnadseffektiva tjänster inom ekonomi, teknik och juridik för bostadsrättsföreningar. SBC har kontor på sex orter runt om i landet med totalt cirka 320 anställda. 2018 var koncernens intäkter 431 mkr. I Sundsvall arbetar 130 medarbetare varav 80 är redosvisningsekonomer. 

 

Vi söker främst studenter med följande kunskaper:

Redovisningsekonomer


Video pitchar


  • Kontaktsamtal:

    There are no upcoming events