Region Jämtland Härjedalen

Beskrivning av företag/organisation:


Region Jämtland Härjedalen arbetar för utveckling och tillväxt och för att erbjuda en hälso- och sjukvård av hög kvalitet. Forska vid sidan av ditt vanliga jobb, bredda din kompetens, utvecklas inom ledarskap eller byt inriktning eller yrkesområde. Här ligger vi steget före och står aldrig stilla!
Vi vänder oss framförallt till vårdstudenter, men har även mycket annat, vi har nästan 120 olika yrkestitlar anställda.

Vi söker främst studenter med följande kunskaper:

Vårdstudenter  • Uppdaterad datum: 2019-08-22